Bài toán bố trí nhà xưởng

Trên thực tế hiện nay khi cần bố trí nhà xưởng thường theo các yêu cầu như cách mép nhà x(m) mép tường y(m) thì bạn có thể dùng thước để nhanh chóng xác định được điểm đặt máy toàn đạc và bố trí các chi tiết của công trình. Nhưng khi điểm gốc đặt máy đó bị vật cản hay là nằm dưới ao bạn không thể đặt được máy thì lúc đó bạn cần phải có giải pháp khác thay thế.

Bài toán bố trí nhà xưởng

Quy trình bố trí nhà xưởng bằng máy toàn đạc điện tử

Bài toán thực tế như trên hình khi điểm đặt máy nằm ở dưới ao

Bài toán trên với yêu cầu là công trình cần phải cách mép nhà là 2.3(m) và cách mép tường xây là 1.3(m). Lúc này chúng ta sẽ giả sử điểm đặt góc của nhà xưởng là điểm A( 100,1000) ( chú ý đặt hai giá trị X, Y khác nhau để dễ kiểm soát tránh nhầm lẫn) như vậy tọa dộ của điểm B như trên hình sẽ được tính như sau B ( Xa-2.3, Ya+1.3) và tọa độ điểm C ( Xa-2.3, Ya+1.3-Sbc). Để xác định được khoảng cách của hai điểm BC trên thực tế chúng ta dùng chức năng đo khoảng cách gián tiếp MLM của máy toàn đạc điện tử để xác định khoảng cách này

Chú ý khi thiết lập trạm máy để đo khoảng cách giữa hai điểm BC và cũng đồng thời dùng trạm máy này để giao hội xác định tọa độ điểm trạm máy theo tọa độ điểm gốc A lên chú ý thiết lập trạm máy sao cho tam giác điểm đặt máy -B- C là tam giác tương đối cân thì lúc đó giao hội mới chính xác nhất.