Các cơ sở đào tạo nghề trắc địa ở Việt Nam

Hiện nay ở Việt Nam có các trường đại học đào tạo kỹ sư trắc địa như: Đại học Mỏ địa chất Hà Nội, Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (chuyên ngành bản đồ viễn thám & GIS tại khoa Địa lý), Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Xây dựng (chuyên ngành Kĩ thuật Trắc địa).

Các cơ sở đào tạo nghề trắc địa ở Việt Nam

Tuy nhiên, trình độ và tay nghề của các kĩ sư/ trung cấp tốt nghiệp từ những môi trường đào tạo này đang là một vấn đề lớn. Mất quá nhiều thời gian để các kĩ sư có thể nắm bắt và thực hiện công việc. Cần xem lại quy trình đào tạo và liên kết giữa đào tạo và sản xuất.