Các phương pháp đo diện tích trên bản đồ địa hình

Người ta in một lưới ô vuông lên tấm phim nhựa có cạnh 1 hoặc 2mm. Đặt lưới này lên hình cần xác định diện tích rồi đếm số ô vuông chẵn còn phần lẻ của ô vuông thì ước lượng và cộng lại. Sau đó nhân với tỷ lệ bản đồ ta sẽ tính được diện tích thựa của hình

Các phương pháp đo diện tích trên bản đồ địa hình

Khi cần xác định diện tích của một vùng có hình dạng bất kỳ trên bản đồ địa hình tùy theo mức độ chính xác mà có thể dùng các phương pháp đo diện tích trên bản đồ địa hình như sau

Chia hình
Dùng lưới ô vuông
Dùng máy đo diện tích
Phương pháp giải tích

1. Phương pháp chia thành hình cơ bản

Khi cần đo diện tích của một vùng giới hạn bởi các đường gấp khúc ta có thể chia nhỏ nó tạo thành các hình cơ bản và tính diện tích của từng hình rồi cộng lại

Chia hình cơ bàn và tính diện tích

2. Phương pháp giải tích

Nếu biết được tọa độ vuông góc của các đỉnh ta có thể tính ngay ra đưuọc diện tích hình nối qua các đỉnh đó theo công thức sau:

Trong đó thứ tự i tính theo chiều thuận kim đồng hồ

Dựa trên công thức trên nó cũng được ứng dụng trong các phần mềm tính diện tích trên máy tính điện tử, chúng ta có thể nhanh chóng thu được diện tích thửa đất

3. Phương pháp dùng lưới ô vuông

Người ta in một lưới ô vuông lên tấm phim nhựa có cạnh 1 hoặc 2mm. Đặt lưới này lên hình cần xác định diện tích rồi đếm số ô vuông chẵn còn phần lẻ của ô vuông thì ước lượng và cộng lại. Sau đó nhân với tỷ lệ bản đồ ta sẽ tính được diện tích thựa của hình

4. Dùng máy đo diện tích

Để đo diện tích của hình có đường biên cong bất kỳ người ta dùng một dụng cụ gọi là máy đo diện tích. Tuy nhiên hiện nay ít dùng ( vì thao tác lâu, phức tạp và độ chính xác không cao)

Trên đây là 4 phương pháp thường dùng để xác định diện tích của một khu vực trên bản đồ địa hình tùy theo yêu cầu độ chính xác và thời gian mà chúng ta sẽ lựa chọn phương pháp phù hợp