Các tham số của hệ tọa độ Quốc gia HN-72

Elipxoid thực dụng Kraxovxki với kích thước cơ bản là:

a. Bán trục lớn : a=6378245,0m

b. Độ dẹt: b=6356863 m

c. Tốc độ góc quay quanh trục: ∝=1:298,3

-Điểm góc tọa độ được công bố là điểm thiên văn Láng. Tuy nhiên tọa độ gốc được tính truyền từ điểm Ngũ Linh ( số hiệu 2737) thuộc lưới trắc địa cơ sở Trung Quốc.

-Hệ tọa độ phẳng Gauss-Kruger, được thiết lập trên cơ sở lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc, chia Trái đất thành 60 múi 6° hoặc 120 múi 3°.

-Điểm gốc độ cao là điểm Hòn Dấu, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Tọa độ vuông góc phẳng của các điểm trong lưới tọa độ Nhà nước được tính toàn trên múi chiếu Gauss-Kruger 6°, đó là múi 18 và 19 ( Cột 48 và 49) ó kinh tuyến trục 105° và 111°. Bản đồ địa hình tỷ lệ nhỏ thể hiện trên múi chiếu Gauss 6°, bản đồ địa hình tỷ lệ lớn thể hiện trên múi chiếu Gauss 3° có kinh tuyến trục 102°, 111° và 114°.

Các tham số của hệ tọa độ Quốc gia HN-72