Cách đo kiểm tra không lưu lại trong máy Topcon

1. CHỈ ĐO GÓC PHÍM (ANG):

Màn hình khi khởi động máy luôn ở chế độ chỉ đo góc.

Khi đang ở chế độ đo khác muốn trở về chế độ này bạn ấn phím ESC sau đó ấn phím (Ang).

V : Góc đứng

HR : Góc ngang

Chức năng các phím:

Trang 1(P1):

– F1 (OSET) : Đưa góc bằng (Bàn độ ngang) ban đầu về 0 0’0’’. Chấp nhận bấm F3(Yes).

– F2 (HOLD) : Phím giữgóc ngang (khi bấm phím này quay máy góc ngang không đổi).

– F3 (HSET) : Cài đặt góc ngang ban đầu (Cài đặt phương vị đầu).

– F4 (P1) : Phím sang trang 2 của chức năng (ANG)

Trang 2 (P2):

– F1 (TILT) : Tắt, mở cân bằng tự động của máy. Ở chế độ mở khi máy bịnghiêng, máy sẽ không làm việc.

– F2 (REP) : Đo góc lặp.

– F3 (V%) : Độ dốc. Chức năng này dùng để bố trí và kiểm tra độdốc.

– F4 (P2) : Phím sang trang 3 của chức năng (ANG).

Trang 3 (P3):

– F1 (H-BZ) : Bật và tắt tiếng kêu (píp) khi góc bằng quay gần đến ¼ cung tròn.

– F2 (R/L) : Góc bằng tăng thuận hoặc nghịch chiều kim đồng hồ

– F3 (CMPS) : Đưa góc đứng 0 ở thiên đỉnh hoặc vị trí nằm ngang.

Như vậy ở chức năng này ứng dụng nhiều nhất là qui góc về 0 và bố trí kiểm tra độ dốc

2. ĐO GÓC CẠNH PHÍM (\), 1 LẦN:

1.Đo góc bằng, cạnh bằng và chênh cao:

HR : Góc bằng

HD : Khoảng cách ngang

VD : Chênh cao

Chức năng các phím:

Trang 1:

– F1 (MEAS) : Bắt đầu đo

– F2 (MODE) : Các lựa chọn Mode đo khoảng cách

+ F1(FINE) : Đo chính xác

+ F2(TRACK) : Đo nhanh

+ F3(COARSE) : Đo thô

– F3 (S/A) : Cài đặt hằng sốgương, PPm, nhiệt độvà áp suất

– F4 (P1) : Sang trang 2

Trang 2:

– F1 (OFSET) : Chức năng này ứng dụng khi không thể đặt gương trực tiếp.

+ F1 (ANG OFFSET) : Offset góc

+ F2 (DIST OFFSET) : Offset chiều dài

+ F3 (PLANE OFFSET) : Offset mặt phẳng

– F2 (S.O) : Bốtrí điểm

+ F1(HD) : Bốtrí theo khoảng cách ngang

+ F2(VD) : Bố trí theo chênh cao

+ F3(SD) : Bố trí theo khoảng cách nghiêng

– F3 (m/f/i) : Chuyển đổi đơn vị đo

2.Đo góc đứng, góc bằng, cạnh nghiêng ấn phím (\), 2 lần::

V : Góc đứng

HR : Góc bằng

SD : Khoảng cách nghiêng (tính từ tâm máy đến tâm gương)
3. ĐO TOẠ ĐỘ PHÍM ( )

N : Tọa độ theo phương X

E : Tọa độ theo phương Y

Z : Cao độ

Chức năng các phím:

Trang 1:

F1 (MEAS) : Bắt đầu đo.

F2 (MODE): Các lựa chọn Mode đo.

F3 (S/A) : Cài đặt hằng số gương, PPm, nhiệt độ, áp suất

Trang 2:

F1 (R.HT) : Nhập chiều cao gương.

F2 (INSHT) : Nhập chiều cao máy

F3 (OCC) : Nhập tọa độ trạm máy

Trang 3:

F1 (OFSET) : Các chức năng đo Offset

F3 (m/f/i): Chuyển đổi đơn vị đo

Cách đo kiểm tra không lưu lại trong máy Topcon