Cài đặt VN2000 máy GPS cầm tay Garmin 64S

Thiết bị máy định vị GPS cầm tay Garmin 64S hỗ trợ cài đặt hệ tọa độ VN2000 giúp thuận tiện cho công tác tìm điểm ngoài thực địa đúng theo tọa độ VN2000.

Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu chi tiết quá trình cài đặt

2 bước cài đặt VN2000 máy GPS cầm tay Garmin 64S

Đầu tiên chúng ta vào phần Settup để cài đặt

Cài đặt kinh tuyến trục theo từng khu vực và cài đặt múi chiếu

Chọn Setup > Position Format

Sau đó chúng ta chọn vào Position Format –> User Grid

Sau đó chúng ta chọn vào UTM để cài đặt thông tin về kinh tuyến trục và múi chiếu ( 3 độ=0.9999, 6 độ là 0.9996

False Easting : Đổi giá trị thành 500000 m
False Northing: Đổi giá trị thành 0.0m
Scale: 0.9999 (múi 3 độ) hoặc 0.9996 (múi 6 độ)
Longitude Origin: nhập giá trị kinh tuyến trục của địa phương vào ( ví dụ trên hình là khu vực Hà Nội)
Lưu ý: Nhớ chuyển chữ W thành E trước giá trị của kinh tuyến gốc(Longitude Origin)

Nhấn phím QUIT ở màn hình trên cho đến khi màn hình trở về màn hình chọn Map Daturn và chúng ta chọn USER

Sau đó nhập các giá trị của DX, DY, DZ vào:
DX = – 00193, DY = – 00039, DZ = – 00111
Nhập xong các giá trị trên, nhấn phím QUIT để thoát ra ngoài

Sau đó chúng ta nhấn phím QUIT để trở về màn hình bản đồ

Trên đây là toàn bộ quá trình cài đặt hệ tọa độ VN2000 cho máy định vị GPS cầm tay Garmin 64S

Cài đặt VN2000 máy GPS cầm tay Garmin 64S