Đo chênh cao bằng máy kinh vĩ

Có nhiều phương pháp để có thể đo cao độ, mỗi phương pháp lại có độ chính xác và nhưng quy định riêng vì vậy trong những trường hợp khác nhau chúng ta sẽ lựa chọn những phương pháp đo cao độ khác nhau để vừa thuận tiện cũng như thu được kết quả với độ chính xác mong muốn.

Đo chênh cao bằng máy kinh vĩ

Trình tự của phương pháp đo chênh cao bằng máy kinh vĩ

Trước khi tiến hành chúng ta cần cân bằng máy chính xác và tiến hành kiểm tra sai số MO của máy. Nguyên lý của phương pháp này là đo cao hình học nên cần tia ngắm thực sự phải nằm ngang( bạn đọc có thể tham khảo bài viết kiểm tra và hiệu chỉnh máy ). Hiệu chỉnh sao cho giá trị MO gần bằng 0 thì lúc đó sẽ thu được kết quả đo chênh cao với độ tin cậy cao nhất.

Ở vị trí bàn độ trái ta tiến hành ngắm ống kính vào mia sau, sau đó dùng núm vi động đứng để điều chỉnh sao cho giá trị của góc đứng là 90 độ, tiến hành đọc chỉ trên chỉ dưới để lấy khoảng cách từ máy đến mia và đọc giá trị của chỉ giữa ta được giá trị

Sau đó tiến hành đảo bàn độ và tiến hành đưa giá trị của bàn độ đứng về giá trị 270 độ và tiến hành đọc các giá trị chỉ trên chỉ dưới để lấy khoảng cách từ máy đến mia và đọc giá trị của chỉ giữa ta được giá trị

Sau đó tiến hành quay máy về mia trước và cũng tiến hành thao tác đo như với mia sau

Tiến hành các thao tác như trên cho đến hết đường chuyền

 

Một số yêu cầu chung khi đo chênh cao bằng máy kinh vĩ

Điểm gốc của đường chuyền kinh vĩ là các điểm độ cao Nhà nước hoặc các điểm độ cao thủy chuẩn kỹ thuật khi yêu cầu độc chính xác không quá cao
Tổng chiều dài của tuyến L< 20Km
Chiều dài cạnh đường chuyền S< 460m
Số chênh về khoảng cách giữa các vị trí bàn độ trái và bàn độ phải < (1/250)
Chênh lệch về độ cao giữa các vị trí 2 bàn độ không vượt quá 2cm/ 100m