Công tác trắc địa trong thi công cọc móng

Công tác trắc địa trong thi công cọc móng là một nội dung rất quan trong trong quá trình thi công bất cứ công trình nào sử dụng cọc. Hiện nay nhờ áp dụng công nghệ xây dựng tiên tiến đã cho phép thi công cọc móng các công trình công nghiệp và dân dụng với tốc độ nhanh, đông thời đảm bảo độ bền vững của công trình, Dạng móng được ứng dụng phổ biến là móng cọc bao gồm cọc ép và cọc khoan nhồi.

Công tác trắc địa trong thi công cọc móng

Nội dung công tác trắc địa trong thi công cọc móng bao gồm:

1. Xác định vị trí mặt bằng của cọc móng

Để xác định vị trí mặt bằng của cọc chúng ta phỉa dựa vào bản vẽ thiết kế móng và vị trí của các cọc công trình đã chuyển ra thực địa. Căn cứ vào khoảng cách thiết kế từ vị trí của hàng cọc (nhóm cọc) đến các trục ta sẽ xác định được vị trí cọc trên mặt bằng xây dựng

2. Xác định độ cao thiết kế của đầu cọc

Độ cao của các đầu cọc xác định bằng máy thủy chuẩn hình học từ các điểm độ cao thi công với độ chính xác 10mm

3. Đo vẽ hoàn công vị trí cọc