Đo GPS tuyệt đối

Đo GPS tuyệt đối là sử dụng máy thu GPS để xác định một cách trực tiếp tọa độ của điểm đặt máy quan sát trong hệ thống tọa độ WGS-84. Thành phần tọa độ có thể là X,Y,Z trong hệ tọa độ vuông góc không gian địa tâm hoặc B,L,H trong hệ tọa độ mặt cầu.

Đo GPS tuyệt đối

Khi vị trí các vệ tinh trên quỹ đạo đã biết một cách chính xác, chỉ cần máy thu xác định được khoảng cách từ nó đến 3 vệ tinh, ta sẽ xác định được tọa độ của điểm quan sát theo phương pháp giao hội cạnh.

Tuy nhiên, trong công thức trên còn chứa một ẩn số chưa xác định là Δt. VÌ vậy để giải bài toán trên, ta cần tối thiểu 4 khoảng cách giả từ máy thu tới 4 vệ tinh để lập hệ phương trình.

Với hệ thống vệ tinh GPS như hiện nay, tại một điểm bất kì trên mặt đất thường có thể quan sát từ 6-8 vệ tinh, có trường hợp tới 10 vệ tinh trên bầu trời. Khi đó sẽ sử dụng phương pháp số bình phương nhỏ nhất để xử lý số liệu tìm ra tọa độ các điểm và đánh giá độ chính xác kết quả.

Phương pháp đo GPS tuyệt đối thường cho độ chính xác kém, sai số tọa độ cỡ hàng chục mét. Người ta khắc phục nhược điểm này bằng cách sử dụng đồng thời hai máy thu, định vị theo phương pháp vi phân. một máy cơ sở đặt cố định tại một điểm đã biết tọa độ, các máy khác di chuyển đến đo tại các điểm cần xác định. Máy cơ sở đo tọa độ điểm rồi so sánh với tọa độ đã biết để xác định số cải chính cạnh thô. Nếu khu đo không lớn, có thể coi môi trường trong khu đo là đồng nhất. Số cải chính cạnh thô ở máy cố định được truyền tới các máy di động để tính số cải chính cho từng điểm quan sát.