Hướng dẫn cách nhập số liệu khảo sát

1. Số liệu khảo sát

Khi khảo sát đường ô tô có thể tiến hành theo 2 cách sau :

– Khảo sát mặt cắt dọc tuyến , ngang tuyến theo các điểm khống chế ban đầu (đo góc, đo dài, đo cao, đo trắc ngang..)

– Khảo sát bình đồ khu vực tuyến đi qua dưới dạng file toàn đạc điện tử ( *.txt).
2. Cách nhập số liệu khảo sát
2.1 Nhập số liệu từ file toàn đạc điện tử ( *. txt)

Bước 1 : Địa hình -> Dữ liệu điểm đo ->Tạo điểm cao trình từ tệp số liệu ( Lệnh tắt : CDTep enter )

Bước 2 :Chọn hệ toạ độ (Chọn Hệ toạ độ giả định hoặc hệ toạ độ Autocad. Nhấn OK).

Bước 3 : Nhập file số liệu

Bước 4 : Zoom enter -> All enter ( Nhìn thấy số liệu vừa nhập vào )

2.2 Nhập số liệu khảo sát dọc và ngang tuyến

Căn cứ vào các số liệu :

– Đo góc

– Đo dài

– Đo cao

– Đo trắc ngang

Bước 1 : Nhập số liệu tuyến Địa hình -> Số liệu tuyến->Nhập số liệu tuyến ( Lệnh tắt RTDN enter )

Nhập số liệu trắc dọc :

– Nhập số liệu trắc ngang :

Bước 2 : Lưu thành file *.ntd

Bài viết sau chúng tôi sẽ hướng dẫn làm bản vẽ khảo sát tuyến. Với bài viết hướng dẫn nhập số liệu khảo sát bằng phần mềm Nova các bạn có thể nhập được số liệu trong Nova một cách nhanh và dễ dàng nhất

Hướng dẫn cách nhập số liệu khảo sát