Hướng dẫn cài nova trên win 7

6 bước cài đặt Nova trên win 7
Bước 1: Cài đặt bộ giả lập khóa

Vào thư mục Haihoa_2005\1_Cai dat khoa
Chạy file hdd32.exe

Chọn Next
Chọn I accept the license agreement xong chọn Install

Bước 2: Cài đặt bộ phần mềm Harmony (phần mềm gốc+HS+Topo)

Vào thư mục Haihoa_2005\2_Setup harmony 2006
Chạy file setup.exe
Chọn Next

Chọn I accept the terms of the license agreement xong chọn Next

Điền Username và Company name bất kỳ xong chọn next
Chọn cài đặt trên máy chủ xong chọn next
Chọn next
Chọn Install
Chọn Yes, I will restart my computer.

Bước 3: Cài đặt lại 1 lần nữa bộ phần mềm Harmony

Vào thư mục Haihoa_2005\2_Setup harmony 2006

Chạy file setup.exe
Chọn Modify xong chọn next

Đánh dấu Main App xong chọn Next

Chọn Yes, I will restart my computer

Bước 4: Cài đặt Nova_TDN

Vào thư mục Haihoa_2005\3_NovaTDN_Net
Chạy file Setup.exe
Chọn Next
Đánh dấu Typical chọn Next
Chọn Next

Bước 5: Giả lập khóa Hài Hòa

Vào thư mục Haihoa_2005\4_Khoa
Chạy file HASPHL2007.exe

Trong tab Driver chọn Install Driver
Trọng mục Driver Startup options chọn Automatic Start xong chọn Save State

Chuyển sang tab Dongles
Chọn Load dump

Tìm tới thư mục E:\Hai hoa\Haihoa_2005\4_Khoa lựa chọn bộ 3 khóa khoa nova +hs+topo.dng ( tìm tới thư mục chứa bộ cài phần mềm )

Chuyển sang tab Emulator
Chọn Start Service – Lock license – Update License
Thoát khỏi HASP

Bước 6: Chạy chương trình

Ra Desktop chạy file Harmony Software Check Active Module
Chọn thiết lập
Nếu khóa đã được xác lập sẽ vào bảng lựa chọn
Nếu khóa chưa được xác lập sẽ báo Could not connect to server

Trong phần Chọn phiên bản AutoCAD bấm vào dấu ba chấm và tìm tới Autocad mình đang sử dụng (Autocad 2004, 2005, 2006)
Muốn chạy phần mềm nào thì click 2 lần lên phần kích hoạt của phần mềm đó, lúc đó hiện ra số 1 ở phần kích hoạt rồi chọn Run Module
Bỏ lựa chọn kích hoạt cũng bằng cách click đúp
Những phần mềm nào được kích hoạt sau khi chọn Run Module sẽ chạy
Riêng với NOVA sau khi chọn được phiên bản AUTOCAD của mình chỉ cần chọn OK xong ra ngoài desktop chạy

Hướng dẫn cài nova trên win 7