Hướng dẫn sử dụng chức năng đo cao bằng máy thủy chuẩn

Sau khi các kết quả kiểm tra đã đạt các yêu cầu về hạn sai cho phép thì chúng ta tiến hành đo đạc bình thường làm các bước kiểm tra như trên để đảm bảo rằng số đọc của máy có độ tin cậy cao nhất

Hướng dẫn sử dụng chức năng đo cao bằng máy thủy chuẩn

Hướng dẫn lựa chọn chiều dài tia ngắm

Yêu cầu đảm bào chiều cao tia ngắm không được thấp hơn chân mia và không vượt quá chiều cao mia. Khoảng cách từ máy đến điểm A tùy thuộc vào chiều dài đoạn dẫn truyền và việc thông hướng của tia ngắm.

Trước khi tiến hành các công tác đo đạc bạn đọc cần phải kiểm tra lại thiết bị của mình xem có đạt được độ chính xác theo yêu cầu của nhà sản xuất hay không theo bài viết sau

Hiệu chuẩn máy cân bằng tự động là gì
Cách kiểm tra sai số góc i

Sau khi các kết quả kiểm tra đã đạt các yêu cầu về hạn sai cho phép thì chúng ta tiến hành đo đạc bình thường làm các bước kiểm tra như trên để đảm bảo rằng số đọc của máy có độ tin cậy cao nhất

Đối với cấp thủy chuẩn kỹ thuật khoảng cách từ máy thuỷ bình tới mia ( l ) ≤120m. Khoảng chênh lệch từ mia trước tới mia sau ≤5m

Đối với thùy chuẩn hạng IV khoảng cách từ máy tới mia ( l ) ≤ 80m. khoảng cách chênh lệch từ mia trước tới mia sau ≤3m

Đối với thùy chuẩn hạng III khoảng cách từ máy tới mia ( l ) ≤80m. khoảng cách chênh lệch từ mia trước tới mia sau ≤2m

Đối với thùy chuẩn hạng III khoảng cách từ máy tới mia ( l ) ≤80m. khoảng cách chênh lệch từ mia trước tới mia sau ≤1.5m

Chú ý: Khi đo thùy chuẩn hạng IV trở lên bằng mia gỗ, inva phải bố trí số trạm ( n ) chẵn ( n là tổng số trạm máy trên tuyến )
Dẫn truyền độ cao giữa các điểm

Giả sử ta muốn dẫn truyền độ cao từ điểm A ( có độ cao là HA) đến điểm HB chưa biết độ cao.

Hướng dẫn đọc số trên mia khi dùng máy thủy chuẩn

Bắt ảnh mia dựng tại điểm A, đọc được số đọc chỉ giữa a. Quay máy sang điểm B, đọc số đọc chỉ giữa trên mia tại điểm B là: b

Chênh cao giữa điểm A đến điểm B là: h = a – b

Độ cao của điểm B = H + ( a –b )

Ý nghĩa của các số đọc

Số đọc chỉ giữa = (số đọc chỉ trên + số đọc chỉ dưới )/ 2
Sử dụng sổ đo thủy chuẩn để tính toán trong đo cao bằng máy thủy bình

Máy thủy bình Nhật bản tốt

Trình tự ghi chép kết quả trong sổ đo thủy chuẩn

+ Đặt máy ở khoảng giữa hai mia, cân bằng chính xác.

+ Ngắm mia sau, đọc số theo thứ tự chỉ trên (1), chỉ dưới(2), chỉ giữa(3). Ghi lần lượt các giá trị vị trí tương ứng trong sổ.

+ Quay máy về mia trước và lặp lại thao tác như trên ghi lần lượt các giá trị vào (4),(5),(6).

+ Kết quả phải được tính NGAY LẬP TỨC

* Chênh cao trung bình h : (9)=(3) – (6)

* Khoảng cách từ máy tới mia : (7) =(1) – (2), (8)=(4) – (5)

Yêu cầu

(7) và (8) ≤100m

(11) = (7) – (8) ≤ ±3m

Tính chênh tích lũy khoảng cách (∑∆D) trên một đoạn gồm nhiều trạm theo nguyên tắc (12) = (11) + (12) của trạm trước. (∑∆D) ≤ ± 10 m

– Ví dụ về ghi số và tính toán:

Máy thủy bình loại tốt

Ứng dụng cũng không kém phần quan trọng của thiết bị này là bố trí cao độ trắc địa thiết kế ra thực địa được ứng dụng khá nhiều ngày nay