Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS

I. Giao diện bàn phím chuẩn:

Bàn phím bao gồm các phím chứng năng Từ F1->F4, Phím điều hướng(trái, phải, trên dưới)
Các phím cứng: Enter, esc, FNC, Page, User1, User2.
Ngoài ra đối với dòng leica TS06/09 sẽ có thêm bàn phím số đầy đủ từ 0 đến 9

II. Màn hình:

a: Tiêu đề của màn hình
b: Dòng lựa chọn, trường có hiệu lực
c: Tình trạng các biểu tượng
d: Các trường hiển thị
e: Dòng lệnh tương ứng với các phím chức năng F1->F4

III. Màn hình MAIN MENU:

1 Q-Survey Chương trình đo nhanh
2 Prog Các chương trình đo ứng dụng
3 Manage Quản lý dữ liệu trong máy
4 Transfer Truyền số liệu
5 Setting Cài đặt
6 Tools Các công cụ

IV. Cây thư mục:

V. Các thao tác thông dụng

1. Bật bọt thủy điện tử và dọi tâm Laser: Nhấn phím [FNC]/Nhấn F1[Level]

2. Xem vào xóa dữ liệu:

Từ [Main Menu] / Chọn [Manage] / [Enter]

a. JOB – công việc: Nhấn F1[JOB] /[F1] để xóa công việc – [F3] để tạo mới công việc

b. FIXPOINT – điểm cứng: Nhấn F2[FIXPOINT]

c. MEASUREMENTS – điểm đo: NhấnF3[MEASUREMENTS]

3. Thay đổi loại gương và hằng số gương:

Từ [Main Menu] / Chọn [Setting] / [Enter] / Chọn [EDM] / [Enter]

Thay đổi chế độ đo ở dòng: EDM Mode

Thay đổi loại gương ở dòng: Prism Type

– Prism-Standard Đo với gương tiêu chuẩn
– Non-Prism-Std Đo không gương (với Leica Power)
– Non-Prism-Track Đo liên tục không gương (với Leica
Power)
– Prism (>3.5Km) Đo xa
– Prism-Fast Đo nhanh vào gương (chính xác
giảm)
– Prism-Tracking Đo liên tục vào gương
– Tape Đo hồng ngoại vào tấm phản xạ

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS