Kiểm tra hằng số gương máy toàn đạc điện tử

Trong quá trình đo đạc bằng máy toàn đạc điện tử phụ kiện kèm theo đó chính là gương máy toàn đạc điện tử, trong quá trình sản xuất thì các hằng số của gương theo các hãng thường được mặc định như gương mini Leica là +17.5mm hay gương thường của hẫng Topcon là -30mm.

Kiểm tra hằng số gương máy toàn đạc điện tử

Chính vì vậy trước khi đo đạc ngoài việc kiểm tra và hiệu chỉnh máy toàn đạc điện tử, chúng ta cần phải kiểm nghiệm lại hằng số gương xem có chính xác với thông số ghi trên gương hay không, nếu hằng số này sai thì kết quả đo cạnh sẽ bị sai dẫn đến các kết quả đo lưới hay các kết quả đo chi tiết sẽ bị sai.

Trình tự kiểm tra hằng số gương máy toàn đạc điện tử

Chọn vị trí bố trí trạm máy

Trên thực địa chọn bãi đất trống có bề mặt tương đối bằng phẳng để đảm bảo các điểm trên bề mặt này có cùng độ cao

Lần lượt bố trí 3 điểm thẳng hàng trên bãi đất này ( ba điểm được đánh dấu chắc chắn bằng đinh cắm xuống đất)

Đo đạc và tính toán hằng số gương

Trước khi đo đạc chúng ta cần cài đặt hằng số gương trong máy toàn đạc điện tử về 0(mm)

Tiến hành đặt máy tại điểm A tiến hành đo các đoạn AB, AC. Sau đó di chuyển máy toàn đạc điện tử sang điểm B và đo đoạn thẳng BC.

Hằng số gương là sự chênh lệch giữa các giá trị khoảng cách đo được ở trên

Hằng số K của gương máy toàn đạc được tính theo công thức K= AC-( AB+BC)

Như vậy chúng ta đã kiểm tra xong hằng số của gương máy toàn đạc một cách nhanh chóng và chính xác