Nguyên tắc chung về đo góc chính xác

Nhằm làm giảm sự thay đổi dạng của bộ phận ngắm chuẩn do tác động của vít vi động gây nên. Điều đó có nghĩa là ở mỗi nửa vòng đo đều quay bộ phận ngắm đến cạnh trái của mục tiêu rồi mới dùng vít vi động đưa vào đúng mục tiêu.

Nguyên tắc chung về đo góc chính xác

1.Giữa hai nửa vòng đo phải đảo ống ngắm

Nhằm mục đích:

+ Nhận được giá trị trung bình giữa hai vòng đo không bị ảnh hưởng của sai số ngắm chuẩn (2C)

+ Trong mỗi vòng đo các phần của máy kinh vĩ đều ở cân xứng đối với mỗi hướng đo, giảm ảnh hưởng của ngoại cảnh đến sự biến dạng của máy.

+ Để có kết luận đến sự cố định của sai số ngắm chuẩn và độ chính xác của việc đo ngắm

2. Khi góc thiên đỉnh của các mục tiêu khác 90° quá 1° (hay góc đứng >1°) phải xác định độ nghiêng của trục đứng để hiệu chỉnh vào từng hướng.

3. Trình tự đo ngắm của nửa vòng đo sau phải ngược với nửa vòng đo trước

Khi đó sẽ đảm bảo trị trung bình của các hướng đều cân xứng nhau về thời gian giảm ảnh hưởng của ngoại cảnh.

4. Trong mỗi nửa vòng đo, bộ phận ngắm chỉ được quay theo một chiều nhất định nhằm giảm ảnh hưởng của sai số do bàn độ di chuyển theo bộ phận ngắm.

5. Khi ngắm các mục tiêu phải vặn vít vi động bộ phận ngắm theo một chiều vặn vào

Nhằm làm giảm sự thay đổi dạng của bộ phận ngắm chuẩn do tác động của vít vi động gây nên. Điều đó có nghĩa là ở mỗi nửa vòng đo đều quay bộ phận ngắm đến cạnh trái của mục tiêu rồi mới dùng vít vi động đưa vào đúng mục tiêu.

6. Để giảm bớt ảnh hưởng của sai số khắc vạch bàn độ trong m vòng đo phải phân đều vị trí bàn độ ở tất cả các vòng ở mỗi hướng.

Đặt hướng ban đầu theo công thức:

180°/m +5″ đối với máy TT2″/6

180°/m +4″ đối với máy OT-02

7. Trong một vòng đo không được thay đổi tiêu cự giữa các hướng để tránh sai số do điều quang.

8. Trong chương trình đo ngắm ở các điểm hạng I phải có một nửa số vòng đo ban ngày, còn một nửa đo ban đêm.