Phạm vi ứng dụng của các phương pháp đo thủy chuẩn

Phương pháp đo cao độ qua hệ thống GPS ngày càng được sử dụng rộng rãi và năng xuất chất lượng ngày càng cao. Song kinh phí mua thiết bị ban đầu khá lớn. Phương pháp ứng dụng thuận lợi trong các trường hợp sau:

Phạm vi ứng dụng của các phương pháp đo thủy chuẩn

Các phương pháp đo thủy chuẩn được sử dụng phổ biến hiện nay bao gồm:

Phương pháp đo thủy chuẩn hình học
Phương pháp đo GPS
Phương pháp đo thủy chuẩn lượng giác độ chính xác cao

Tùy theo từng điều kiện cụ thể về đặc điểm của khu vực đo vẽ, yêu cầu độ chính xác và mục đích đo và ưu nhược điểm của từng phương pháp mà người ta lựa chọn phương pháp phù hợp.

1. Phương pháp thuỷ chuẩn hình học.

Phương pháp thuỷ chuẩn hình học là phương pháp có độ chính xác cao nhất và ổn định, sử dụng dễ dàng với số kinh phí mua thiết bị nhỏ nhất, là phương pháp ứng dụng thuận lợi trong các trường hợp sau:

– Vùng bằng phẳng có độ dốc £60;

– Vùng dân cư có thành phố đông đúc khi xác định cao độ ở dưới mặt bằng đường phố;

– Xác định cao độ các công trình xây dựng đòi hỏi độ chính xác cao như đo độ lún công trình, đường bay sân bay các đường giao thông, khống chế cao độ các vùng đồng bằng v.v…

Hạn chế trong các địa hình sau :

– Vùng đồi núi có độ dốc >60 đặc biệt vùng có độ dốc >250 thực hiện rất khó khăn và năng suất lao động rất thấp, kinh phí tốn kém;

– Chuyền cao độ lên các công trình cao: nhà cao tầng, ống khói công nghiệp, đài khí tượng v.v…;

– Vùng cây cối rậm rạp, có phóng xạ độc hại, vùng bom mìn v.v…

Sơ đồ quan trắc lún bằng đo cao hình học

2. Phương pháp GPS.

Phương pháp đo cao độ qua hệ thống GPS ngày càng được sử dụng rộng rãi và năng xuất chất lượng ngày càng cao. Song kinh phí mua thiết bị ban đầu khá lớn. Phương pháp ứng dụng thuận lợi trong các trường hợp sau:

– Có thể chuyền cao độ đến khoảng cách xa từ vài km đến hàng ngàn km;

– Vùng cây cối rậm rạp, địa hình phân chia phức tạp, không phải phát cây hoặc bố trí đồ hình chặt chẽ như các phương pháp khác;

– Vùng sa mạc, sông, biển, phân cách địa hình nhiều, giao thông đi lại khó khăn.

Hạn chế của phương pháp là hiện nay, do mật độ điểm trọng lực của nước ta còn thưa (dày nhất có lưới 3km´3km) nên độ chính xác mới đạt đến thuỷ chuẩn hạng 3. Khu vực công trình kiến trúc cao, không thể đặt máy được.

3.Phương pháp thuỷ chuẩn lượng giác chính xác cao.

Phương pháp sử dụng thuận lợi trong các trường hợp sau:

– Chuyền cao độ từ thấp lên các công trình cao mà không phải chuyển máy lên;

– Những vùng núi, núi cao khó đi lại;

– Xác định độ lún nghiêng các công trình cao tầng, ống khói, lò cao v.v…

Hạn chế của phương pháp là độ chính xác thấp, chỉ đảm bảo thuỷ chuẩn hạng 4, kỹ thuật.