Thành lập lưới đường chuyền toàn đạc

Đường chuyền toàn đạc là đường chuyền có dạng tương tự như đường chuyền kinh vĩ. Các góc và các cạnh của lưới đường chuyền toàn đạc được đo đồng thời bằng máy kinh vĩ và máy toàn đạc quang học. Do đo cạnh kém chính xác nên độ chính xác của đường chuyền toàn đạc thường thấp hơn so với đường chuyền kinh vĩ.

Thành lập lưới đường chuyền toàn đạc

Trong trường hợp các điểm khống chế tọa độ địa chính từ đường chuyền kinh vĩ cấp 2 trở lên không đủ mật độ để đo vẽ hết các điểm chi tiết thì ta có thể chêm dày tiếp các điểm trạm đo bằng đường chuyền toàn đạc. Điểm tự của đường chuyền toàn đạc là các điểm từ đường chuyền kinh vĩ cấp 2 trở lên.

Khi đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500 và 1/1000 thì cạnh đường chuyền toàn đạc đo bằng thước thép, kết quả đo đi đo về chênh nhau nhỏ hơn 1/2000 chiều dài cạnh đo. Khi đo bản đồ 1/2000 và 1/5000 thì có thể cạnh đo đường chuyền bằng dây thị cự, sai số đo đi đo về không quá 1/300

Góc nằm ngang của đường chuyền được đo 2 vòng đo, đọc số đến 0.1″. Sai số định tâm máy nhỏ hơn 3mm. Góc đứng trong đường chuyền toàn đạc được đo 2 lân, đo chiều cao tiêu ngắm chính xác đến centimet. Trên từng cạnh phải đo góc đứng theo 2 chiều thuận nghịch để tính chiều dài cạnh nghiêng về cạnh ngang và tính độ chênh cao giữa các điểm.