Thực trạng ngành trắc địa tại Việt nam

Dù là một ngành khoa học cơ bản, nhưng hiện nay, ngành đang mất dần sức hấp dẫn, số lượng sinh viên ra trường bỏ nghề sau vài năm rất nhiều do tính chất công việc vất vả, sống xa nhà, thu nhập không tương xứng và tình trạng nợ lương lâu ngày khiến họ mệt mỏi, do chưa có một Hiệp hội đo đạc bản đồ hoạt động hiệu quả và vì lợi ích chung.

Tình trạng phá giá khá phổ biến gây mất lòng tin nghiêm trọng đến các đối tác cần cung cấp dịch vụ.

Thực trạng ngành trắc địa tại Việt nam