Tổng quan về máy thủy chuẩn điện tử Geomax ZDL 700

Máy thuỷ chuẩn điện tử GEOMAX ZDL700 cho phép đo và ghi vào trong bộ nhớ trong của máy lên tới 2000 điểm mia với các giá trị gồm chiều dài và độ cao. Khoảng cách đo xa tối đa tới 1 mia là 120m.

Tổng quan về máy thủy chuẩn điện tử Geomax ZDL 700

* GEOMAX ZDL700 cũng cho phép đo bằng hệ thống quang học bình thường với mia Standard (Mia chữ E, mặt sau của mia mã vạch).

1. Các phím chức năng

Tổng quan về máy thủy chuẩn điện tử Geomax ZDL 700

2. Cài đặt

Nhấn phím Menu rồi chọn mục 9.Settings để cài đặt các thông số cho máy

cai-dat