Trắc địa công trình nhà cao tầng

Giả sử phải chuyển điểm dấu trục A từ móng lên sàn tầng thứ T nào đó. Trên hướng trục đi qua A tại điểm dóng hướng A1 đặt máy kinh vĩ; sau khi định tâm và cân máy tiến hành ngắm chuẩn điểm A, cố định vành độ ngang, ngóc ống kính ngắm sàn tầng T đánh dấu điểm A’; đảo kính thực hiện tương tự được điểm A”. Điểm giữa của A’ và A” là dấu trục A đã được chuyển lên tầng T.

Trắc địa công trình nhà cao tầng

Công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng

Trắc địa công trình là công việc rất quan trọng trong xây dựng nhà cao tầng. Sau đây tôi xin giới thiệu một số công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng hiện nay.

1.Chuyển trục

Để tránh sai số tích lũy, trục dưới các đáy hố móng hoặc trên các tầng được chuyển từ dấu trục ở tấng 1. Tùy theo điều kiện thiết bị, cấu trúc công trình, số tầng mà chọn phương pháp cho thích hợp.

Giả sử phải chuyển điểm dấu trục A từ móng lên sàn tầng thứ T nào đó. Trên hướng trục đi qua A tại điểm dóng hướng A1 đặt máy kinh vĩ; sau khi định tâm và cân máy tiến hành ngắm chuẩn điểm A, cố định vành độ ngang, ngóc ống kính ngắm sàn tầng T đánh dấu điểm A’; đảo kính thực hiện tương tự được điểm A”. Điểm giữa của A’ và A” là dấu trục A đã được chuyển lên tầng T.

Dùng máy chiếu thẳng đứng đặt tại điểm trục A trên móng nhà tầng một. Trục ngắm thẳng đứng của máy sẽ chiếu tâm mốc A lên trên sàn nhà tầng T. Độ chính xác ∆h = 0.001875 × h + n . Trong đó: h – chiều cao một tầng, n – số tầng. Để thực hiện phương pháp này cần để những lỗ thông qua các sàn, lỗ này lên bố trí ở các góc nhà.

2. Chuyển độ cao lên tầng

Dùng hai máy thuỷ chuẩn, mia và thước thép để truyền độ cao lên tầng.

HC = MA + a + (n2 – n1 ) – b

Trong đó: MA – độ cao mốc cơ sở; a- số đọc trên mia tại mốc M; n1, n2 – số đọc trên thước thép ứng với chiều cao tia ngắm của máy thuỷ chuẩn đặt tại móng và sàn tầng ; b – số đọc trên mia tại sàn tầng T. Độ chính xác c ủa phương pháp mh = 1.5 + 0.25 n (mm ).