Xuất tọa độ bằng phần mềm Global Mapper 17

Trong việc khảo sát các tuyến đường trên khu vực miền núi hay các khu vực có địa hình khó khăn chúng ta có thể dùng Google Earth để khảo sát sơ bộ rồi tìm ra các điểm để chôn mốc thiết kế vì vậy chúng ta có thể dùng Map kết hợp với phần mềm Global Mapper để xuất tọa độ các điểm thiết kế sang định dạng của phần mềm khác như phần mềm Autocad sau đó sẽ có tọa độ các điểm và chúng ta có thể dùng thiết bị định vị GPS cầm tay hay những chiếc Smartphone để xác định vị trí điểm đó ngoài thực địa giúp nhanh chóng trong quá trình khảo sát

Xuất tọa độ bằng phần mềm Global Mapper 17

Sau đây tracdiapro.com xin giới thiệu cách xuất dữ liệu trên phần mềm Global Mapper 17

Mở tuyến đường được xác định trên Google Earth định dạng file KMZ

Cài đặt các tham số về kinh tuyến trục múi chiếu của hệ tọa độ VN2000

Xuất tuyến đường tọa độ các điểm khống chế sang định dạng file của phần mềm Autocad

Chọn phiên bản định dạng của phần mềm Autocad cần xuất ra như trong ví dụ là Autocad 2007